รวมพลังช่วยกันโหวตให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทุกคะแนนเสียงมีค่า (อาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ว่าที่นักศึกษาในอนาคต และผู้ที่สนใจ) ประจำปี 2024 โดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Prof.Alejandro J. Muller มาเยี่ยมชมที่ภาควิชาฯและห้องปฏิบัติการ Fiber & Polymer
กรกฎาคม 2, 2024
อบรมในหัวข้อ “ROS 101: เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์”
กรกฎาคม 2, 2024