ทุนการศึกษาตากมหาวิทยาลัยเอพียู Asia Pacific University

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอขอขอบคุณ บริษัท แลปเทคเอนจิเนียริ่ง จำกัด ที่อนุเคราะห์มอบหัวไดน์ใหม่เพื่อการศึกษาสำหรับขึ้นรูป Film tape (slit yarn) สำหรับลงแลปเส้นเทปทำกระสอบพลาสติก
กุมภาพันธ์ 9, 2024
TechTrend I EP.1 I บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เปิดเบื้องลึกความสำเร็จหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 9, 2024