ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 30, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

วันที่ 30 มกราคม 2567 รองศ […]
ธันวาคม 14, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ Prof.Dr.Tetsunori Haraguchi ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Past, Present and Future of Automotive electrification

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ […]
สิงหาคม 11, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนโรงพิมพ์ บีเค อินเตอร์ปริ้นท์ ,บริษัท เอสทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ออโต ไดเด็กติก จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มการาคม 256 […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 […]
มกราคม 24, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ คุณกำธร ดีแท้ หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและคณะ

วันที่ 24 มกราคม 2565 รศ.ด […]