ข่าวแจ้งประกาศ

ข่าวแจ้งประกาศ

สิงหาคม 22, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

1. โครงการหลักการออกแบบบรร […]
มกราคม 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศ […]
มกราคม 16, 2022

ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

 “`ประกาศคณะวิศวกรรม […]
ธันวาคม 28, 2021

ชวนดาว TikTok ประกวด “NAVANURAK TikTok: เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature”

ชวนดาว TikTok ทั่วฟ้าเมือง […]
ธันวาคม 27, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันออกแบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (unmanned aerial vehicle: UAV)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันออ […]
ธันวาคม 17, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรวงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์