ข่าวแจ้งประกาศ

ข่าวแจ้งประกาศ

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

กุมภาพันธ์ 23, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

ธันวาคม 26, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ธันวาคม 18, 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา(ปวช./ปวส.) และ TCAS1 Portfolio (ม.6) รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี […]
ธันวาคม 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
ธันวาคม 13, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครกลุ่มทดสอบเสื้อตัวอย่างต้นแบบ สำหรับงานวิจัยโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะว […]