ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่ชนะการประกวด RMUTT STARTUP CONCEPT IDEA PITCHING
ธันวาคม 25, 2023
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการการต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 “International Day 2023”
ธันวาคม 26, 2023