ประชาสัมพันธ์

มีนาคม 9, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีบัณฑิต ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนโรงพิมพ์ บีเค อินเตอร์ปริ้นท์ ,บริษัท เอสทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ออโต ไดเด็กติก จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มการาคม 256 […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 […]
มกราคม 21, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 […]
มกราคม 21, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่น และผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]