ประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 18, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชวลิต อินปัญโญ ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ อ.เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม Technology and Innovation (Tin)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กรกฎาคม 18, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง และ ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม Iedustrial Education (IED)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มีนาคม 9, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีบัณฑิต ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนโรงพิมพ์ บีเค อินเตอร์ปริ้นท์ ,บริษัท เอสทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ออโต ไดเด็กติก จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มการาคม 256 […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 […]