ประชาสัมพันธ์

มกราคม 21, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 […]
มกราคม 21, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่น และผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]
มกราคม 19, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มกราคม 19, 2022

TVPOOL ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ มาสมัครเข้าร่วม “โครงการ ONLINE DUMMY COMPANY”

ด่วนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ […]
มกราคม 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศ […]
มกราคม 16, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]