เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา(ปวช./ปวส.) และ TCAS1 Portfolio (ม.6) รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ธันวาคม 15, 2023
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้าเกณฑ์ TABEE สภาวิศวกร กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ธันวาคม 18, 2023