ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จากผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชี่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 15, 2023
เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา(ปวช./ปวส.) และ TCAS1 Portfolio (ม.6) รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67
ธันวาคม 18, 2023