มกราคม 6, 2023

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2023 (ระยะที่ 1) และลงนามความร่วมมือ ทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Yeangnum สาธารณรัฐเกาหลี

ธันวาคม 16, 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 13, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัย Hof University of Applied Sciences

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ […]
พฤศจิกายน 11, 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา เพื่อพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่และขับเคลื่อน TRM PLATFORM ระยะที่ 2

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤศจิกายน 11, 2022

มทร.ธัญบุรี ประชุมร่วมกับผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ทางด้านวิชาการและขับเคลื่อน TRM PLATFORM ระยะที่ 2

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤศจิกายน 10, 2022

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]