เมษายน 2, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตร […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ชาลี ออโต้ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]
มกราคม 15, 2024

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้ง รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และการประชุมคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 รศ.ด […]
สิงหาคม 16, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
สิงหาคม 10, 2023

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รอง […]
สิงหาคม 10, 2023

บรรยายพิเศษเรื่อง “Micronano bubble technologies”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]