มีนาคม 13, 2024

RMUT TALK สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรพษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน

RMUT TALK l คณะวิศวกรรมศาส […]
มีนาคม 5, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 

วันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะวิ […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 […]
มิถุนายน 23, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 12 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 12 […]