พฤษภาคม 2, 2022

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาการตรวจแก้ต้นฉบับบทความวารสารนานาชาติ (Manuscript) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับ […]
พฤษภาคม 2, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมค […]
เมษายน 25, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ แล […]
เมษายน 4, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

บันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรร […]
เมษายน 1, 2022

บันทึกการอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ”

บันทึกการอบรม การเขียนผลงา […]
เมษายน 1, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 […]