การประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล
มีนาคม 15, 2023
ประชุมเพื่อขอความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อยกระดับชุมชน ด้านการจัดขยะชุมชนในพื้นที่นำร่อง ที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
มีนาคม 16, 2023