รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กุมภาพันธ์ 20, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ การใช้ Generative AI กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคุณพิชาญณ์ ธนาธรรมมนันท์
กุมภาพันธ์ 21, 2024