กรกฎาคม 18, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT) ครั้งที่ 38

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ภาค […]
กรกฎาคม 5, 2024

อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง (MAINTENANCE OF POWER STATIONS AND POWER DISTRIBUTION SYSTEMS FOR COMMUTER AND HIGH SPEED TRAINS) รุ่นที่2

รศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม รองคณ […]
มิถุนายน 11, 2024

ขยายเวลา!! หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า สำหรับงานรถไฟฟ้าชานเมือง และความเร็วสูง (รุ่นที่ 2) รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ขยายเวลา!! หลักสูตรการบำรุ […]
พฤษภาคม 1, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ ในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

“นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเค […]
มีนาคม 21, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมหารือเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาระบบขนส่งทางราง

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ดร.น […]
กุมภาพันธ์ 27, 2024

นักศึกษาวิศวกรรมระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม “Railway RMUTT 01” คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024

สุดเจ๋ง #ระบบรางต้องไม่แพ้ […]