ประชาสัมพันธ์

มกราคม 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศ […]
มกราคม 16, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มกราคม 16, 2022

ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

 “`ประกาศคณะวิศวกรรม […]
มกราคม 14, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ส่งมอบงานให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 […]
มกราคม 13, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวก […]
มกราคม 6, 2022

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

“`ประกาศคณะวิศวกรรมศ […]