ประชาสัมพันธ์

มกราคม 16, 2022

ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

 “`ประกาศคณะวิศวกรรม […]
มกราคม 14, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ส่งมอบงานให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 […]
มกราคม 13, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวก […]
มกราคม 6, 2022

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

“`ประกาศคณะวิศวกรรมศ […]
มกราคม 6, 2022

รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอก 1/65

  รายละเอียดเพิ่มเติม […]
มกราคม 3, 2022

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

    ประกาศคณะวิศ […]