ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 21, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 […]
มกราคม 19, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มกราคม 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศ […]
มกราคม 16, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มกราคม 16, 2022

ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2565 อนุญาตให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงาน Work From Home

 “`ประกาศคณะวิศวกรรม […]
มกราคม 14, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ส่งมอบงานให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 […]