ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประกาศ “เลื่อน” การเลือกสาขาวิชา นักศึกษารหัส65
พฤษภาคม 16, 2023
สหกิจศึกษาต่างประเทศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ Hof University of Applied Sciences เมือง Hof รัฐ Bavaria ประเทศ Germany
พฤษภาคม 17, 2023