อบรมในหัวข้อ “ROS 101: เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์”

รวมพลังช่วยกันโหวตให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทุกคะแนนเสียงมีค่า (อาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ว่าที่นักศึกษาในอนาคต และผู้ที่สนใจ) ประจำปี 2024 โดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
กรกฎาคม 2, 2024
กระบวนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ
กรกฎาคม 3, 2024