ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารยิมเนเซียม ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิถุนายน 26, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Prof.Alejandro J. Muller มาเยี่ยมชมที่ภาควิชาฯและห้องปฏิบัติการ Fiber & Polymer
กรกฎาคม 2, 2024