วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)
ธันวาคม 2, 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ อันดับ 114 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023)
ธันวาคม 5, 2023