ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ภาควิชาวิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมกับสถาบันจิงซือ​ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ​จาก Shaanxi Instritute​ of​ Technology​ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ จำนวน​ 2​ คน​ มาร่วมสอนในรายวิชา​ Select​ Topic​ for​ Electronic​ ในบทเรียนเรื่อง “การเขียน​Programmable Logic Controller​ (PLC)”
กุมภาพันธ์ 5, 2024
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับทุนส่งเสริม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ จำนวน​ 4​ คน ให้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
กุมภาพันธ์ 5, 2024