ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการการต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 “International Day 2023”
ธันวาคม 26, 2023
ทำบุญปีใหม่ 2567 ไว้สิ่งศักดิ์ศิทธิ์รอบมหาวิทยาลัย | ENGRMUTT
ธันวาคม 30, 2023