กุมภาพันธ์ 9, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอขอขอบคุณ บริษัท แลปเทคเอนจิเนียริ่ง จำกัด ที่อนุเคราะห์มอบหัวไดน์ใหม่เพื่อการศึกษาสำหรับขึ้นรูป Film tape (slit yarn) สำหรับลงแลปเส้นเทปทำกระสอบพลาสติก

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอขอขอบ […]
กุมภาพันธ์ 6, 2024

อบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC ส่งเสริมวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมภ […]
มกราคม 26, 2024

ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ต้อนรับ คุณ Simon จากบริษัท Thai handtuft Carpet Factory Co., Ltd. ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศ […]
มกราคม 18, 2024

ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และตัวแทนคณะอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าประชุมตามคำเชิญของ Embassy of Finland Bangkok เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Tampere University of Applied Sciences

วันที่ 18 มกราคม 2567 ตัวแ […]
มกราคม 18, 2024

ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และตัวแทนคณะอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Tampere University of Applied Sciences.

วันที่ 18 มกราคม 2567 ตัวแ […]
มกราคม 18, 2024

คณะอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล TOP Premium Product ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะอ […]