มกราคม 11, 2024

โครงการอบรม AI (Artificial Intelligent) for Textile Applications โดยมีท่านวิทยากร Prof. Dr. Mark Ou, Dean of College of Computer Science, NPTU มาให้ความรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

โครงการอบรม AI (Artificial […]
มกราคม 10, 2024

โครงการอบรม AI (Artificial Intelligent) for Textile Applications โดย Prof. Dr. Mark Ou, Dean of College of Computer Science, NPTU

โครงการอบรม AI (Artificial […]
มกราคม 9, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mark Ou, the Dean of the College of Computer Science และ Prof. Dr. Ted Liu, The director of Board Game Learning Center จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เพื่อเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ, board game และการใช้ AI

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ให้ก […]
ธันวาคม 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่ชนะการประกวด RMUTT STARTUP CONCEPT IDEA PITCHING

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
ธันวาคม 13, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Dr. Tao Young นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Technical University of Munich ประเทศ Germany ผู้เชี่ยวชาญด้าน Textile Acoustics มาบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดี […]
ธันวาคม 13, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครกลุ่มทดสอบเสื้อตัวอย่างต้นแบบ สำหรับงานวิจัยโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะว […]