ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ การใช้ Generative AI กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคุณพิชาญณ์ ธนาธรรมมนันท์
กุมภาพันธ์ 21, 2024
ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมแผนก Application, R&D, QA, และ Production ที่บริษัท Archroma Thailand Co.,Ltd. Bangpoo site
กุมภาพันธ์ 22, 2024