ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมแผนก Application, R&D, QA, และ Production ที่บริษัท Archroma Thailand Co.,Ltd. Bangpoo site

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
กุมภาพันธ์ 22, 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้
กุมภาพันธ์ 23, 2024