นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพลังงานและวัสดุ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Natural Fibers

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านำนักศึกษา จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ถิรไทย จำกัด
กุมภาพันธ์ 9, 2024
TechTrend I EP.2 I อนาคตอุตสาหกรรมการบิน
กุมภาพันธ์ 12, 2024