TechTrend I EP.2 I อนาคตอุตสาหกรรมการบิน

นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพลังงานและวัสดุ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Natural Fibers
กุมภาพันธ์ 12, 2024
TechTrend I EP.3 I เส้นทางเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินของช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
กุมภาพันธ์ 12, 2024