ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีนาคม 13, 2023

ประกาศรับสมัครงาน

มีนาคม 10, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม HEC RAS สำหรับงานน้ำท่วม

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]
มีนาคม 9, 2023

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่

บรรยากาศ ‘’ โครงการส่งเสริ […]
มีนาคม 7, 2023

โครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจสิ่งทอ” ความปังในการทำธุรกิจสิ่งทอสร้างเงินล้าน

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งท […]
มีนาคม 1, 2023

การทำ MOU เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการทำวิจัยร่วมกัน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
กุมภาพันธ์ 28, 2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 […]