ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 12, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ อววน. ได้แถลงความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]
พฤษภาคม 12, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณทศพร เลี้ยงเทวา จากบริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภ […]
พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ […]
พฤษภาคม 9, 2022

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ Special Talk : Metaverse กับทิศทางการเรียนรู้บัณฑิตศึกษา : โอกาสและการลงทุน

 
พฤษภาคม 6, 2022

บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

 
พฤษภาคม 6, 2022

การประชุม The International Symposium on Advanced Vehicle Technology (ISAVT) 2022

ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง […]