ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

พฤษภาคม 1, 2024

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหารสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ ชุด

พฤษภาคม 1, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ ในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

“นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเค […]
เมษายน 30, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท Nissin Electric (Thailand) Co.,Ltd และคณะ ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานวิจัยร่วม Nanobubbles

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
เมษายน 30, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับหลักสูตร และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดบรร […]
เมษายน 29, 2024

ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

เมษายน 25, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จัดบรรยายและสาธิตขั้นตอนการวิเคราะห์ โครงการ “UPSKILL การใช้โปรแกรมฟรีแวร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายกำลังขยายสูง” โดย ดร.เอกตินัย จันทร์ศรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้บรรยาย

วันที่ 25 เมษายน 2567 ภาคว […]