ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มิถุนายน 13, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลภัทร ทิพย์บุญศรี (ป่าน) โทร 087-6944580

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สน […]
มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถา […]
มิถุนายน 9, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี […]
มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดการสร้างเกมกิจกรรมโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 (BRAND’S Young Blood 2022)

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผล […]
มิถุนายน 9, 2022

บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน

  บริษัท ไทยนครเพนท์แ […]
มิถุนายน 8, 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองน […]