ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ถวัลย์ เทียนทอง และทีมวิศวกรซ่อมบำรุงจากสายการบินไลอ้อนแอร์ไลน์ เข้าเยี่ยมชม อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ ปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มิถุนายน 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และปรึกษางานวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน กังหันลม และพลังงานแสงอาทิตย์ แนวโน้มเทคโนโลยี ด้านพลังงานในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โ […]
มิถุนายน 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โ […]
มิถุนายน 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษา จากสถาบันเสริมการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มิถุนายน 16, 2022

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล RMUTT Elevate Innovation & Invention Awards

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเ […]