ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มิถุนายน 16, 2022

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันงาน Hackathon  ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในยุคการระบาดของโรคCOVID-19

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแข่งขั […]
มิถุนายน 16, 2022

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งงานว่าง เดือน มิถุนายน 2565

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสท […]
มิถุนายน 16, 2022

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ RMUTT Young Startup Fund 2022

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี โท […]
มิถุนายน 13, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลภัทร ทิพย์บุญศรี (ป่าน) โทร 087-6944580

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สน […]
มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถา […]
มิถุนายน 9, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี […]