คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลในงานINTARG 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท BioUp Co.,ltd

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานINTARG 2024
พฤษภาคม 24, 2024
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าการอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การบินของประเทศไทย Basic Sheet Metal Repair Training
พฤษภาคม 27, 2024