คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ที่ได้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย
พฤษภาคม 21, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานINTARG 2024
พฤษภาคม 24, 2024