คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2567

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
มิถุนายน 17, 2024
ขอเชิญชวน บุคลากร เจ้าหน้า นักศึกษา และทุกๆท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2024 โดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
มิถุนายน 25, 2024