กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

  รองศาสตราจารย์ ดร.ส […]
กุมภาพันธ์ 3, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บอลลูนไลท์ร่วมกับบริษัท โอลี่กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผ […]