มกราคม 7, 2024

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีและทีมวิจัย บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาแนวทางในการพัฒนาคอนกรีตมวลเบาแบบใหม่

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้า […]
มกราคม 4, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ประธานบริษัท Nissin Electric (Thailand) เข้าปรึกษาหารือ

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
มกราคม 4, 2024

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 3, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 26, 2023

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการการต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 “International Day 2023”

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ […]
ธันวาคม 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่ชนะการประกวด RMUTT STARTUP CONCEPT IDEA PITCHING

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]