ธันวาคม 21, 2023

รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่าทุน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท […]
ธันวาคม 21, 2023

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (RMUTT Innovative Startup Park)  และโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี (MARA-Pathum Thani) กับสภาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ธันวาคม 20, 2023

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรม […]
ธันวาคม 19, 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย​​ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น​ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม​ Tier​ 1​ Top​ 10% Scopus

Top​ Tier​ Research​ Award […]
ธันวาคม 18, 2023

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้าเกณฑ์ TABEE สภาวิศวกร กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส […]
ธันวาคม 18, 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา(ปวช./ปวส.) และ TCAS1 Portfolio (ม.6) รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี […]