มกราคม 4, 2024

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 3, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 26, 2023

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการการต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 “International Day 2023”

ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ […]
ธันวาคม 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ที่ชนะการประกวด RMUTT STARTUP CONCEPT IDEA PITCHING

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
ธันวาคม 25, 2023

หัวหน้าภาค และคณะอาจารย์ของวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะวิสหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงานและขอปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ  

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง […]
ธันวาคม 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ฉบับที่ 12 ปี 2024 ซึ่งเป็นวารสารในกลุ่ม Q1 Scopus

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ส […]