ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ ศราวุธ จิตต์พินิจ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Industrial and Engineering Chemistry

ประสบการสัมภาษณ์งานโดย บริษัท Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd.
กุมภาพันธ์ 7, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอขอขอบคุณ บริษัท แลปเทคเอนจิเนียริ่ง จำกัด ที่อนุเคราะห์มอบหัวไดน์ใหม่เพื่อการศึกษาสำหรับขึ้นรูป Film tape (slit yarn) สำหรับลงแลปเส้นเทปทำกระสอบพลาสติก
กุมภาพันธ์ 9, 2024