ธันวาคม 25, 2023

หัวหน้าภาค และคณะอาจารย์ของวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะวิสหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงานและขอปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสิ่งทอ  

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง […]
ธันวาคม 25, 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Journal of Environmental Chemical Engineering ฉบับที่ 12 ปี 2024 ซึ่งเป็นวารสารในกลุ่ม Q1 Scopus

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ส […]
ธันวาคม 22, 2023

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Nissin Electric (Thailand)

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
ธันวาคม 22, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบ […]
ธันวาคม 21, 2023

รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ […]
ธันวาคม 21, 2023

รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่าทุน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท […]