มกราคม 18, 2024

“หลักสูตรคนละครึ่ง” สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่มีห่วงโซ่อุปทานในพื้น EEC ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ “หลั […]
มกราคม 18, 2024

คณะอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล TOP Premium Product ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะอ […]
มกราคม 18, 2024

ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์สถาบันการบินแห่งมทร.ธัญบุรี (ศูนย์เครือข่าย EEC ด้านอากาศยาน) เพื่อส่งเสริมการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 15, 2024

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้ง รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และการประชุมคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 รศ.ด […]
มกราคม 14, 2024

“นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดโครงร่างวิจัยกระทรวงพลังงาน”

“นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล […]
มกราคม 12, 2024

เปิดรับผู้เข้าร่วมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการสอบการเร่งสภาวะอากาศ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์นี้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

เปิดรับผู้เข้าร่วมรับฟัง ก […]