ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนักศึกษา เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศทางวิชาการ สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี
มกราคม 24, 2024
ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ต้อนรับ คุณ Simon จากบริษัท Thai handtuft Carpet Factory Co., Ltd. ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
มกราคม 26, 2024