ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ต้อนรับ คุณ Simon จากบริษัท Thai handtuft Carpet Factory Co., Ltd. ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนักศึกษา เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มกราคม 26, 2024
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
มกราคม 30, 2024