ฝ่ายบริหารและวางแผน

กุมภาพันธ์ 6, 2024

 รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ชาลี ออโต้ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]
มกราคม 26, 2024

ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนักศึกษา เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้ช่วยอธิ […]
มกราคม 24, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศทางวิชาการ สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มกราคม 23, 2024

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอพ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
มกราคม 19, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ต้อนรับ คณะนักวิจัย จากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบทางรางโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชุมสัญจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง

วันที่ 19 มกราคม 2567 รศ.ด […]