ฝ่ายบริหารและวางแผน

มกราคม 8, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEM2024 (The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบร […]
มกราคม 4, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ประธานบริษัท Nissin Electric (Thailand) เข้าปรึกษาหารือ

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
มกราคม 3, 2024

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ เครื่องกลึงซีเอ็นซีระดับ 1 เป็นเวลา 5 วัน

เปิดอบรมภาคปฏิบัติ เครื่อง […]
มกราคม 3, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 26, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ธันวาคม 22, 2023

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Nissin Electric (Thailand)

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]