อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ทำบุญปีใหม่ 2567 ไว้สิ่งศักดิ์ศิทธิ์รอบมหาวิทยาลัย | ENGRMUTT
ธันวาคม 30, 2023
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ เครื่องกลึงซีเอ็นซีระดับ 1 เป็นเวลา 5 วัน
มกราคม 3, 2024