เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ เครื่องกลึงซีเอ็นซีระดับ 1 เป็นเวลา 5 วัน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
มกราคม 3, 2024
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567
มกราคม 4, 2024