ฝ่ายบริหารและวางแผน

มกราคม 19, 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอ พ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 19, 2024

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิกา […]
มกราคม 18, 2024

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 18, 2024

ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์สถาบันการบินแห่งมทร.ธัญบุรี (ศูนย์เครือข่าย EEC ด้านอากาศยาน) เพื่อส่งเสริมการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 9, 2024

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2567

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิกา […]
มกราคม 8, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมเพื่อพัฒนาระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]