อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ต้อนรับ คณะนักวิจัย จากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบทางรางโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชุมสัญจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอ พ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 19, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้พื้นที่ในการจัดจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
มกราคม 21, 2024